Tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi

Tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi

Tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi luôn là câu hỏi lớn của các bạn sử dụng Raspberry Pi nhưng không có màn hình. Tuy nhiên giờ đây việc tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi sẽ dễ hơn bao giờ hết với .

Raspberry Pi Việt Nam đã từng có bài viết giới thiệu cách Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho Raspberry Pi. Trong mọi trường hợp, việc biết địa chỉ IP của RPI là rất quan trọng vì có nó chúng ta mới có thể điều khiển được. Nếu bạn là người nắm quyền admin của modem, bạn có thể dễ dàng xem danh sách DHCP trong modem, tuy nhiên, nếu bạn là người dùng “ké” thì bạn sẽ không thể tìm thông qua cách trên.

Advanced IP Scanner là một phần mềm miễn phí giúp các bạn tìm kiếm IP trong mạng của mình, từ đó sẽ biết IP của RPI.

Trước hết, bạn download Advanced IP Scanner về. Sau đó chạy phần mềm này, ở bước đầu tiên phần mềm sẽ hỏi ngôn ngữ bạn sử dụng, bạn cứ chọn tiếng Anh nhé.

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị của Advanced IP Scanner

Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị của Advanced IP Scanner

Bước tiếp theo, Advanced IP Scanner sẽ đưa cho bạn lựa chọn về việc cài đặt phần mềm hoặc chỉ sử dụng 1 lần. Phần mềm này cho phép bạn sử dụng luôn (portable) mà không cần cài đặt. Ở đây tôi chọn phương án chỉ chạy mà không cài lên máy tính.

Chọn RUN thay vì Install

Bước tiếp theo bạn cần đồng ý với các điều khoản sử dụng phần mềm, bạn hãy tick rồi bấm Run

Đồng ý với các điều khoản sử dụng Advanced IP Scanner

Đồng ý với các điều khoản sử dụng Advanced IP Scanner

Sau đó, tại cửa sổ làm việc chính của Advanced IP Scanner, bạn nhập dải IP mà bạn đang sử dụng rồi bấm nút Scan

Chọn dải mạng cần quét với Advanced IP Scanner

Chọn dải mạng cần quét với Advanced IP Scanner

Chờ một lúc sau, Advanced IP Scanner sẽ list toàn bộ các thiết bị đang sử dụng mạng trong dải mạng mà bạn đã chọn ở trên. Bạn sẽ nhìn thấy ngay IP của Raspberry Pi như hình phía dưới

Địa chỉ IP của Raspberry Pi

Địa chỉ IP của Raspberry Pi

Như vậy là các bạn đã có IP của Raspberry Pi. Giờ đây, bạn có thể kết nối với Raspberry Pi qua SSH bằng Putty hoặc  thông qua giao thức RDP.

024.62924684