Digital Signage tại Nhà Hàng - Khách Sạn

Digital Signage tại Nhà Hàng - Khách Sạn

Nhà hàng - Khách sạn Hệ thống thực đơn bằng kỹ thuật số là một cách hoàn hảo để thay thế truyền thống. Cho phép ngay lập tức cập nhật về giá và đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ hệ thống. Thông tin cũng có thể được điều khiển từ... [Đọc tiếp]

024.62924684