Digital Signage là gì?

Digital Signage là gì?

Digital Signage là gì? Công nghệ Biển báo kỹ thuật số (DS: Digital Signage) là một hình thức hiển thông tin, quảng cáo hay các loại tin khác trên màn hình. Hiển thị trên LCD, LED, Plasma,…, mà ta thường thấy ở nơi công cộng, cửa hàn bán lẻ, tòa nhà,... [Đọc tiếp]

024.62924684