Mật khẩu mặc định đăng nhập Raspberry Pi

Mật khẩu mặc định đăng nhập Raspberry Pi

Đối với Raspberry Pi chạy hệ điều hành Raspbian, sau khi download về và cài đặt thì bạn đã có thể chạy luôn. Các chuyên gia đã thiết lập sẵn một user để người dùng có thể đăng nhập vào và tiến hành các thao tác cài đặt khác.

Tài khoản để login vào Raspberry Pi sử dụng hệ điều hành Raspbian là:

  • User: pi
  • Password: raspberry

Sau khi đăng nhập vào bạn có thể tiến hành đổi mật khẩu của tài khoản pi cũng như tài khoản root (tài khoản cao nhất của hệ thống).

Để đảm bảo an toàn, raspberrypi.vn khuyến cáo khách hàng nên đổi mật khẩu account pi và root ngay lần đầu tiên đăng nhập.

Để đổi mật khẩu các bạn có thể cắm Raspberry Pi vào màn hình và tiến hành đổi mật khẩu qua trình quản lý user, hoặc bạn có thể đăng nhập SSH vào đổi mật khẩu qua command:

  • Đổi mật khẩu user pi: pi@raspberrypi ~ $ passwd pi
  • Đổi mật khẩu user root: pi@raspberrypi ~ $ passwd root

Sau đó các bạn chỉ cần nhập 2 lần mật khẩu giống nhau cho từng tài khoản là được.

Chúc các bạn thành công

024.62924684