Khắc Phục Lỗi Không Full Youtube Android 4.1 Của Mk808II

Khắc Phục Lỗi Không Full Youtube Android 4.1 Của Mk808II

 
Khắc Phục Lỗi Không Full Youtube Android 4.1 Của Mk808IIYoutube-the-secret-ingredient-for-job-recruitment-infographic--501ecffedf
Xin giới thiệu các bạn cách khắc phục lỗi không xem được Full Youtube trên hệ điều hành android 4.1 của Mk808II

Youtube: youtube 4.0.apk (khắc phục nút phóng full screen Youtube)
 
BSPlayer Pro: BSPlayerv1.5.136_[4.0].apk (Xem file .iso)
 
Xin cảm ơn
024.62924684