Cài đặt Raspberry Pi căn bản

Cài đặt Raspberry Pi căn bản

5StarsMedia xin gửi tới các bạn một vài cấu hình căn bản cho chiếc máy tính mini  Pi.

Với mỗi chiếc Pi bạn đều cần/nên trải qua các bước cấu hình này.

Trước hết bạn cần Download và setup hệ điều hành Raspbian như hướng dẫn tại đây. Sau đó tiến hành khởi động và tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi (một cách đơn giản là tìm trong bảng DHCP của modem). Nếu bạn sử dụng Putty(hoặc bất cứ phần mềm SSH nào) hãy login vào  của bạn với user là pi và password là raspberry (đây là user và password mặc định, bạn có thể đổi nó sau này).

1. Cấu hình thiết lập cơ bản

Điều đầu tiên, tôi muốn bạn chạy lệnh cấu hình hệ thống để thiết lập múi giờ, đổi mật khẩu và mở rộng thẻ nhớ để phục vụ cho hệ điều hành.

sudo raspi-config

Bạn có thể tự chỉnh các thông số vừa đề cập ở trên bằng cách chạy dòng lệnh raspi-config.

2. Sửa hostname

Mặc định chiếc Pi của bạn sẽ có hostname là raspberrypi. Bạn có thể đổi nó thành một hostname khác thân thiện với bạn hơn. Ví dụ: printer.pi.5starsmedia.vn

Bạn chỉ cần chạy dòng lệnh

sudo nano /etc/hostname

Sau đó đổi hostname theo ý muốn của mình.

3. Cấu hình IP.

Bạn có thể sửa file interfaces để thiết lập địa chỉ IP của máy Pi. Tại đây bạn có thể để IP tự động hoặc fix chọn IP của mình (ví dụ làm web server, printer server, NAS, …)

Lệnh:

sudo nano /etc/network/interfaces

Kết quả hiện ra, bạn có thể tham khảo dưới đây.

#/etc/network/interfaces:

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 10.0.0.31

gateway 10.0.0.1

netmask 255.255.255.0

network 10.0.0.0

broadcast 10.0.0.255

Sau tất cả những thao tác trên, hãy khởi động lại Pi để có hiệu lực với lệnh

sudo shutdown -r now

Chúc các bạn thành công.

024.62924684